Skip to product information
1 of 1

E-Bike / 50cc / 65cc Swingarm Chain Guide Kit

E-Bike / 50cc / 65cc Swingarm Chain Guide Kit

E-Bike / 50cc / 65cc OEM Swingarm Chain Guide Kit

Gas Gas

 • MC-E 3 2023+
 • MC-E 5 2021+
 • MC 50 2021+
 • MC 65 2021+

Husqvarna

 • EE 3 2023+
 • EE 5 2020+
 • TC 50 2020+
 • TC 65 2017+

KTM

 • 50 SX-E 3 2023+
 • 50 SX-E 5 2020+
 • 50 SX 2020+
 • 50 SX FE 2023+
 • 65 SX 2016+
Regular price $39.26 USD
Regular price Sale price $39.26 USD
Sale Sold out

SKU:46307066010

View full details